Det svenska skogsbruket är världsledande för ett uthålligt och miljövänligt skogsbruk. Ett uthålligt skogsbruk är otroligt viktigt, inte bara för den svenska ekonomin och alla de arbetstillfällen som den ger utan även för människans välbefinnande. Skogen har en lugnade och renande effekt på oss människor som får oss att känna oss hemma – det sitter i själen.